Privatlivspolitik


4BLOKS er den dataansvarlige, 4BLOKS er ejet af firmaet WeltKrieg ApS.

4BLOKS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 


Kontakt os via e-mail: kontakt@4BLOKS.dk eller telefon 31650808


 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  1. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  2. Rådgivning til dig omkring virksomhedsopstart

  3. Administration fx fremsende faktura

  4. Markedsføring

 2. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  1. GDPR artikel 6, 1 a) på baggrund af dit samtykke

  2. GDPR artikel 6, 1 b) af hensyn til opfyldelse af en kontrakt

  3. GDPR artikel 6, 1 c) for at kunne overholde loven, fx bogføringsloven

  4. GDPR artikel 6 1 f) for at forfølge en legitim interesse

 3. Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

  1. Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er fx markedsføring og analyse af markedssegmenter og kundegrupper samt almindelige oplysninger, du har givet på hjemmesiden.

 4. Kategorier af personoplysninger

  1. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  2. Personlige oplysninger som navne og adresse

  3. Kommunikationsoplysninger som telefonnr. og mailadresse

 5. Modtagere eller kategorier af modtagere

  1. Dine oplysninger benyttes alene af 4BLOKS

 6. 4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  1. To af vores databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc., er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger er sikret gennem EU kommissionens standardkontrakter.

 7. Hvor dine personoplysninger kommer fra

  1. Dine oplysninger stammer fra dig, via dit besøg på hjemmesiden, herunder ved brug af cookies.

 8. Opbevaring af dine personoplysninger

  1. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 12 måneder efter du har afgivet dine oplysninger. Visse oplysninger til brug for evt. fakturering gemmer vi dog i 5 år af hensyn til bogføringsloven. 

 9. Retten til at trække samtykke tilbage

  1. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor

  2. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 10. Dine rettigheder

  1. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

  2. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 11. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  1. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 12. Ret til berigtigelse (rettelse)

  1. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 13. Ret til sletning

  1. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 14. Ret til begrænsning af behandling

  1. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 15. Ret til indsigelse

  1. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 16. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  1. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  2. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 17. Klage til Datatilsynet

  1. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.